Notice: Undefined index: idioma in /var/www/vhost/bauvila.com/home/html/Connections/base.php on line 10

Notice: Undefined index: idioma in /var/www/vhost/bauvila.com/home/html/Connections/base.php on line 11

Notice: Undefined index: cli_codigo in /var/www/vhost/bauvila.com/home/html/Connections/base.php on line 13

Notice: Undefined index: idi_codix in /var/www/vhost/bauvila.com/home/html/Connections/base.php on line 212

Notice: Undefined index: idi_codix in /var/www/vhost/bauvila.com/home/html/Connections/base.php on line 216

Notice: Undefined index: idi_codix in /var/www/vhost/bauvila.com/home/html/Connections/base.php on line 220
Contacto
Política de tractament en matèria de protecció de dades de Bau Vila S.L. De conformitat amb el que està establert en la Llei Orgànica 15/1999 sobre la protecció de dades de caràcter personal, li informem que les seves dades de carácter personal s’incorporaran als fitxers dels quals és responsable Bau Vila S.L. amb la finalitat de poder respondre-li tant als requeriments d’informació que ens formuli com per mantenir-lo informat, inclosos els mitjans electrònics, dels nostres productes, oferiments i serveis. L’accés, rectificació o cancelació de les seves dades personals, es podrà realitzar a través d’un escrit dirigit a: Bau Vila SL Departament d’atenció a l’usuari, Pol. Ind. Pla de Llerona, c/ Holanda s/n 08520 LLERONA- LES FRANQUESES (Barcelona) o al correu electrònic info@terra.es L’acompliment i tramesa del present formulari inclou l’expressa i total acceptació del tractament de les seves dades segons les clàusules precedents. Per a la seva tranquil·litat, desitgem participar-li que Bau Vila S.L. compleix amb tots els requisits que la citada Llei estableix , que totes les dades sota la nostra responsabilitat estan tractades d’acord amb les exigències legals i que, per tant, es guarden les convenients mesures de seguretat que garanteixen la seva confidencialitat.