Presentació

Fustes Bau Vila es una empresa de més de 20 anys d´història. En els seus començaments es dedicava només a la venda de fusta per la construcció, bigues, taulons d´encofrar etc., ampliant-se mes tard al montatge de porxos, marquesines, taulades amb col.locació o sense, i tot tipus de material per la construcció.

Història

L´empresa la va constituir en Ramon Bau i Terradellas l´any 1986, com a persona física, domiciliada en el carrer Corro de Granollers.

L´any 1992 es va traslladar a Les Franqueses en el carrer Holanda del Polígon Plà de Llerona, engrandint així les seves instal.lacions.

L´empresa va enar creixent i el dia 12 de gener de 1995 es va constituir com a societat amb el nom de Bau Vila, S.L

En aquests 20 anys d´història la nostra prioritat sempre ha estat servir al client amb la màxima cura i dedicació i amb una atenció única i personalitzada segons les seves necessitats.